Etikettering en webteksten

Over toegestane claims op etiketten en websites
In de levensmiddelenindustrie worden steeds vaker voedings- en gezondheidsclaims gedaan op etikettering en in reclame-uitingen. Dat is logisch. Als ondernemer probeert u immers uw producten aan te prijzen op basis van de positieve eigenschappen. Toch dient u met zorg te controleren of de claims die u doet wel wettelijk zijn toegestaan. Om de consument te beschermen, staat de Europese wetgeving namelijk een hoop van deze uitingen niet toe. Aan de hand van een voorbeeld van de voedingssupplementenindustrie wordt op deze pagina uitgelegd hoe u uw product aan kan prijzen, zonder de wetgeving te overtreden.
Een claim is een uitspraak, symbool, afbeelding of andere uiting die bij de consument de indruk kan wekken dat een levensmiddel over bepaalde eigenschappen beschikt. Jaarlijks toont de NVWA aan dat het nalevingsniveau met betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims in Nederland erg laag is. Dat is niet zo vreemd, want een foutieve gezondheids- of zelfs medische claim is zo gemaakt.

De voedingssupplementenindustrie is hier een goed voorbeeld van. Dit komt, omdat bepaalde producten kunnen schipperen tussen de Geneesmiddelenwet en de wetgeving omtrent Bijzondere Eet- en Drinkwaren. Neem bijvoorbeeld het product melatonine. Afhankelijk van de hoeveelheid melatonine die in een tablet zit, wordt het product gerekend tot een geregistreerd medisch hulpmiddel of tot een supplement gerekend. Afhankelijk van de dosering die wordt aangegeven op het etiket, worden bepaalde claims ook wel en niet toegestaan.
Verordening (EG) Nr. 1924/2006

In de Verordening van het Europees Parlement worden de regels voorgeschreven met betrekking tot voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. De wet is opgesteld om de consument te beschermen en hen de juiste informatie te verschaffen om een geïnformeerde beslissing te nemen bij de aankoop. Daarnaast zijn de wetten op Europees niveau opgesteld om een eerlijke concurrentiepositie voor alle landen binnen de Europese Unie te bewerkstelligen.

Pas op met claims op uw etiket

Onderstaande voorbeeld is afgeleid van de Databank aangeboden op de website van de Keuringsraad (KOAG-KAG).

Toegestane claim:
"Melatonine draagt bij tot de vermindering van de tijd die nodig is om in slaap te vallen."

Deze claim is alleen toegestaan als in de etikettering wordt aangegeven dat de gunstige werking pas optreedt bij een dagelijks voorgeschreven inname van 1 milligram.

Niet toegestane claim:
"Melatonine helpt bij slaapproblemen."

Toelichting:
Als verkoper van melatonine wilt u uw product het liefst aanprijzen als een oplossing voor slapeloosheid. Dit is volgens de Europese wetgeving echter niet toegestaan. Het impliceert namelijk dat het helpt bij het genezen van een aandoening. Richtlijn 2000/13/EG legt een verbod op op het verstrekken van informatie die de consument misleid wordt of waarin een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven aan bepaalde levensmiddelen.
De Keuringsraad

Met de komst van allerlei nieuwe distributiepunten van de verkoop zoals webwinkels en sociale media, wordt het controleren van alle uitingen nagenoeg oncontroleerbaar. De NVWA heeft een meldpunt in het leven geroepen waar consumenten meldingen kunnen maken van uitingen die niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Daarnaast juicht de NVWA de diensten van de Keuringsraad toe. De Keuringsraad (KOAG-KAG) is een Stichting die zich bezighoudt met een vorm van zelfregulering van de markt. 

De KOAG-KAG biedt een databank aan waarin alle claims omtrent levensmiddelen zijn opgenomen die wel of niet wettelijk zijn toegestaan (onder bepaalde voorwaarden). Daarnaast biedt de KOAG-KAG de onderzoeken aan waarin de wetenschappelijk bewezen werking van het product wordt aangetoond die de claim mogelijk maakt.
Voedselveiligheidsplan helpt u de belangrijke informatie te vinden en uw wegwijs te maken in de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
Gerelateerde instanties
Voedselveiligheidsplan ©
2024