Wat is een voedselveiligheidsplan

Over het voedselveiligheidsplan en de verschillende onderdelen
Een voedselveiligheidsplan is een document dat u zelf of in samenwerking met een specialist opstelt. Het voedselveiligheidsplan doorloopt al uw bedrijfsprocessen en omschrijft welke werkzaamheden van belang zijn om binnen deze processen de voedselveiligheid van uw producten te bewaken. Op deze manier helpt het plan u te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Als verkoper van levensmiddelen, bent u namelijk wettelijk verplicht om een voedselveilig product op de markt te brengen. Daarnaast wilt u natuurlijk ook de kwaliteit en veiligheid van een goed product leveren, zodat uw klanten de producten blijven kopen.
In het plan heeft u uw processen beschreven waarmee u de veiligheid bewaakt. Naast het hebben van een voedselveiligheidsplan dient u zich ook te houden aan de procedures en administratie bij te houden zodat u, wanneer nodig, dit kunt nakijken.

In het plan dient u ook opgenomen te hebben hoe u uw procedures controleerd en welke verbeteringen u zou kunnen doorvoeren.

Onderdelen van een voedselveiligheidsplan

Basisvoorwaardenprogramma

In een basisvoorwaardenprogramma zijn de voorwaarden vastgesteld die noodzakelijk zijn om de voedselveiligheid te waarborgen. De focus ligt hierbij op preventie van voedselonveilige situaties. Deze voorwaarden zijn niet gericht op een specifiek risico, maar op voedselveiligheid in het algemeen.
Lees meer

Gevaren- en Risicoanalyse (GIRA)

De gevaren- en risicoanalyse wordt opgezet aan de hand van de HACCP-systematiek. Aan de hand van een voorbeeld uit de voedingssupplementenbranche wordt geïllustreerd hoe u een gevarenanalyse voor uw voedselveiligheidsplan op kunt stellen.
Lees meer

Voedselveiligheid waarborgen

Als onderdeel van de voedselketen dient u uzelf en uw leveranciers te controleren of aan de eisen voor voedselveiligheid wordt voldaan. Dit kunt u op verschillende manieren doen, de NVWA heeft hier informatiebladen voor opgesteld.
Lees meer

Recall- en traceabilityprocedure

In een recallprocedure legt u vast hoe u te werk gaat op het moment dat er een ongeschikt of voedselonveilig product op de markt is gebracht.
Lees meer

Hoe komt u aan een voedselveiligheidsplan?

Zelf een voedselveiligheidsplan opstellen

Als u de tijd en de zin kunt opbrengen, kunt u ervoor kiezen een eigen voedselveiligheidsplan te schrijven op basis van de wetgeving. Een tijdrovende klus, omdat voor elke productgroep weer aparte wetgeving beschikbaar is. Een voordeel is dat u uw voedselveiligheidsplan volledig kunt inrichten naar uw eigen manier van werken binnen het bedrijf.

Een voedselveiligheidsplan op laten stellen door een consultant

Een consultant kan een voedselveiligheidsplan voor u opstellen. Let er hierbij wel op dat u de consultant goed informeert over de specifieke branche waarin u actief bent. Een voedselveiligheidsplan voor voedingssupplementen ziet er heel anders uit als een voedselveiligheidsplan voor een slagerij of restaurant. Afhankelijk van de consultant en hoe nauw u met hem of haar samenwerkt, kan dit een gemakkelijkere, maar kostbare optie zijn die is voldoende is afgestemd op uw bedrijf.

Een hygiënecode van een branchevereniging gebruiken

Doorgaans accepteert de NVWA ook het gebruik van een hygiënecode die is opgesteld door de branchevereniging waarin u actief bent. Deze hygiënecode dient wel door de branchevereniging en NVWA te zijn goedgekeurd en u dient de hygiënecodes uiteraard na te leven. Dit kan u een hoop tijd schelen. Het nadeel hieraan is dat de hygiënecode mogelijk niet specifiek is afgestemd op uw bedrijf en mogelijk niet alle benodigde processen, gevaren- en risico’s in kaart worden gebracht.

Een voedselveiligheidsplan kopen bij een leverancier

Een select aantal leveranciers van levensmiddelen zijn begonnen met het aanleveren van een voedselveiligheidsplan naast hun assortiment. Afhankelijk van de leverancier wordt dit plan aangeboden in abonnementsvorm. Het voordeel is dat productanalyses en het up-to-date houden van het voedselveiligheidsplan worden uitbesteed. Dit zorgt ervoor dat het voedselveiligheidsplan betaalbaarder wordt. Een nadeel is dat als u ook nog producten of productgroepen bestelt buiten het assortiment van deze leverancier, aanvullende productanalyses alsnog uitgevoerd moeten worden.

Schematische weergave van een voedselveiligheidssysteem 

Voedselveiligheidsplan helpt u de belangrijke informatie te vinden en uw wegwijs te maken in de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
Gerelateerde instanties
Voedselveiligheidsplan ©
2024