Certificeren van uw voedselveiligheidsplan

Internationale afspraken voedselveiligheid bij voedingssupplementen
Naast het hebben en gebruiken van een voedselveiligheidsplan kunnen de overheid of de bedrijven waar u mee samenwerkt een certificering eisen. Middels een certificaat kunt u dan aantonen dat u door een extern bedrijf gecontroleerd bent en dat uw eigen voedselveiligheidsplan voldoet aan een specifieke norm.

Certificeringen voor voedingssupplementen

Iedereen in de keten van voedingssupplementen dient zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Dit met als doel voedselveilige supplementen op de markt te brengen. Om te laten zien dat u, of het bedrijf waar u inkoopt, voldoet aan de eisen van een normering kunt u zich laten certificeren.

Er zijn internationale afspraken gemaakt wat de eisen zijn voor specifieke normeringen. De gestelde eisen van verschillende certificeringen voor voedingssupplementen zijn grotendeels overlappend maar kunnen per onderdeel in de keten verschillen. Zo zal een producent van grondstoffen (bijvoorbeeld aminozuren) aanvullende eisen hebben ten opzichte van groothandel die enkel eindproducten verpakt.

Als afnemer van voedingssupplementen verwacht je transparantie van informatie en een garantie op de veiligheid van voedsel die zich uit in de vorm van een keurmerk zodat het zichtbaar is waar een product aan voldoet. De aanpak die gehanteerd wordt om de voedselveiligheid te garanderen gaat verder dan enkel voldoen aan HACCP criteria.

Certificeren is geen verplichting

Het is niet verplicht om gecertificeerd te zijn voordat u producten op de markt brengt. In de Nederlandse Warenwetgeving en Europese verordeningen is vastgelegd dat bedrijven verplicht zijn te werken met een voedselveiligheidssysteem. In Nederland is het de NVWA die hierop toeziet. Het hebben van kwaliteitsstandaarden is geen (wettelijke) verplichting.
In Nederland zijn veel grondstofleveranciers en producerende bedrijven gecertificeerd (begin van de keten) en is dit minder het geval bij verkopende handelsbedrijven. Als u zelf producten op de markt brengt doet u er goed aan om vertrouwen te krijgen dat uw leverancier voldoet aan alle in Nederland geldende regelgeving.

Verschillende kwaliteitsstandaarden voor voedsel en voedingssupplementen

Door internationale schandelen in de voedingsketen werd het vertrouwen in de jaren ‘90 bij consumenten verlaagt. In de keten ging men elkaar onderling controleren waarbij iedereen eigen eisen opstelde. Dit zorgde niet voor de gewenste transparantie en daarom besloten de grootste voedings retailers om gestandaardiseerde afspraken te maken. Dit heeft geleid tot een beperkt aantal kwaliteitsstandaarden die nu in de gehele markt van voedsel en voedingssupplementen wordt gebruikt.
ISO22000 Certificering

Voor voedselveiligheid is de ISO 22000 certificering de meest bekende internationale norm voor voedselveiligheid. De norm is bedoeld voor organisaties in de toeleveringsketen met een rol in het produceren, bewerken, verhandelen, verwerken of verpakken van voedsel.
BRC Certificering

BRC Global Standards is een verzameling normen gericht op voedselveiligheids bij bedrijven in de toeleveringsketen naar supermarkten. In de BRC certificering zijn veiligheidsaspecten onderverdeeld in ‘voeding’, ‘opslag’ en ‘handel’ waarbij je voor ieder onderdeel een eigen certificering nodig hebt.
HACCP Certificering

Middels een HACCP certificering maakt u aantoonbaar aan opdrachtgevers dat uw organisatie voldoet aan voedselveiligheidseisen inzake de productie, opslag, distributie, verwerking en/of bereiding van voedingsmiddelen. Het is een goede basis maar omhelst minder dan bijvoorbeeld de FSSC 22000 certificering.
UTZ Certificering

Met een UTZ certificaat maakt u aan afnemers aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan duurzame toevoer van cacao, thee, koffie en hazelnoot. Hiermee toont u aan de landbouw, verwerking en handel in de hele keten traceerbaar en transparant is. Zo kan een afnemer precies zien waar u producten vandaan komen.
FSSC 22000 Certificering

Door producenten en leveranciers van grondstoffen bedoelt voor voeding of voedingssupplementen is de FSSC 22000 certificering bekend. Met het FSSC 22000 certificaat maakt u aantoonbaar aan uw afnemers dat u voldoet aan de eisen in de FSSC 22000 norm. De norm beschrijft eisen op het gebied van voedselveiligheid en is gebaseerd op de internationale ISO 22000.

Het FSSC 22000 certificaat is een internationaal erkende certificering waardoor u dus een certificaat voor voedselveiligheid in handen hebt dat door veel partijen in de toeleveringsketen voor het maken van supplementen wordt gebruikt.
IFS Certificering

De IFS norm is geïntroduceerd in 2003 als tegenhanger van de BRC-standaard.De IFS standaarden zijn ook goedgekeurd door het GFSI (Global Food Safety Initiative), een wereldwijd samenwerkingsverband van grote retail partijen.
Voedselveiligheidsplan helpt u de belangrijke informatie te vinden en uw wegwijs te maken in de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
Gerelateerde instanties
Voedselveiligheidsplan ©
2024