Voedselveiligheid waarborgen

Voedselveiligheid waarborgen in de hele keten

Voor zowel grondstoffen (Informatieblad 64) als eindproducten (Informatieblad 65), als verpakkingsmaterialen (Verordening (EG) nr. 1935/2004) dient de voedselveiligheid in de keten te worden gewaarborgd. De NVWA accepteert verschillende methodes of een combinatie van methodes om te controleren of deze voedselveiligheid wordt gewaarborgd. Deze worden op deze pagina uiteengezet. U kunt de details ook lezen in de bovengenoemde wetgeving.
In Informatieblad 64 en 65 wordt benadrukt hoe een eindproduct van het ene bedrijf de halffabricaten voor andere bedrijven kan vormen. Een samengesteld product kan zo al snel onbedoeld over de wettelijke veiligheidsgrenzen voor bepaalde schadelijke stoffen heen gaan. Een grondstoffen fabrikant weet daarnaast van tevoren niet hoe zijn eindproducten gebruikt zullen worden.

Het is daarom van belang dat hier door verschillende verstrekkers van levensmiddelen duidelijke afspraken over worden gemaakt. Daarnaast dient u, als verstrekker van levensmiddelen, ook met regelmaat te controleren of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Hoe u deze controles uitvoert, legt u vast in uw voedselveiligheidsplan. De frequentie waarmee u de testen afneemt, dienen ook te worden vastgelegd. Bij regelmatige leveringen van dezelfde leveranciers, goede testresultaten en een goede vertrouwensband, kan deze frequentie worden verminderd.

Voedselveiligheid waarborgen in grondstoffen en eindproducten

Er zijn verschillende manieren waarop u de gevaren van grondstoffen, verpakkingen en eindproducten kunt controleren. De volgende mogelijkheden worden op een rijtje gezet in de wetgeving. U kunt ook een combinatie van de onderstaande activiteiten hanteren. Let erop dat, volgens de HACCP-systematiek registraties van de onderstaande controlemogelijkheden dienen te worden bewaard:

1. Certificaten opvragen bij uw leverancier

U kunt de leverancier grondstoffen verzoeken bij elke partij een certificaat aan te leveren waarbij door een onafhankelijke, derde partij is onderzocht of de geleverde grondstoffen voedselveilig zijn. Het laboratorium waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd, moet geaccrediteerd zijn volgens internationale normen (ISO/IEC 17025).

2. Zelf analyses uitvoeren

Als het certificaat niet door de leverancier meegeleverd kan worden, kunt u ervoor kiezen de analyses van de grondstoffen zelf uit te voeren. Ook hier dient sprake te zijn van een onafhankelijke, geaccrediteerde, derde partij die werkt volgens ISO/IEC 17025 normen.

3. Het uitvoeren van een audit

U kunt ervoor kiezen met enige regelmaat en met toezegging van uw toeleverancier een audit uit te voeren bij dit bedrijf. Deze audit richt zich op de beheersing een specifiek gevaar dat zich in de grondstoffen voor kan doen. Er moet ook een rapportage van deze audit worden gemaakt waarin wordt vastgelegd welk gevaar er wordt gecontroleerd, de wijze waarop het gevaar door de leverancier beheerst wordt, de corrigerende maatregelen die hiertoe genomen worden en het eindoordeel van de audit met eventuele gemaakte afspraken. In de wetgeving staat vastgelegd dat een dergelijke audit geldig is voor een jaar. Bij nieuwe leveranciers wordt de audit uitgevoerd alvorens de eerste levering u wordt toegestuurd.

4. Certificering op ketenborging.nl

Ketenborging.nl is een initiatief opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken. Hun doel is het herstellen van vertrouwen van consumenten in levensmiddelen. Een bedrijf dat gecertificeerd staat op deze website werkt volgens een erkend privaat, voedselveiligheidssysteem. Voorwaarde bij deze controlemogelijkheid is dat het betreffende gevaar wat u wilt borgen hier expliciet genoemd wordt als zijnde beoordeeld tijdens een audit.

Voedselveiligheid waarborgen voor verpakkingsmaterialen

De wet schrijft voor dat de leverancier documenten ter beschikking moet stellen aan afnemers die aan kunnen tonen dat de gebruikte verpakkingsmaterialen geschikt zijn om in aanraking te komen met levensmiddelen. Dit kan gedaan worden met behulp van een Verklaring voor Overeenstemming. Dit is een document waarin de leverancier aangeeft dat hun materialen aan de wetgeving voldoen. Andere adequate documentatie moet dit ondersteunen. Er moet documentatie beschikbaar zijn van elk type materiaal dat wordt gebruikt. De richtlijnen bij verschillende verpakkingsmaterialen wordt opgesomd op Rijksoverheid.nl.

De afnemer van de verpakkingsmaterialen die hiermee voedsel verpakt of voedsel verwerkt, moet ervoor zorgen dat deze informatie bij de leverancier wordt opgevraagd. Daarnaast dient u de documentatie (digitaal) te bewaren.
Verordening (EG). Nr. 2023/2006 of de Good Manufacturing Practice schrijft wetgeving voor over welke materialen wel en niet geschikt zijn om in aanraking te komen met levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakt hierbij gebruik van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Rijks- en Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT) en andere Europese kennisinstituten om op de hoogte te blijven van veranderingen.

Zo kunnen recente ontwikkelingen rondom het nastreven van een circulaire economie ertoe leiden dat minerale oliën en andere schadelijke stoffen uit hergebruikte verpakkingen in levensmiddelen kunnen lekken. Of mag door ontwikkelingen met betrekking tot het klimaat een bepaald type verpakking niet langer worden gebruikt (wegwerpplastic per juli, 2021).
Voedselveiligheidsplan helpt u de belangrijke informatie te vinden en uw wegwijs te maken in de Nederlandse Wet- en Regelgeving.
Gerelateerde instanties
Voedselveiligheidsplan ©
2024